SMK Pelayaran “AKPELNI” Semarang Mengikuti Penyelarasan Kurikulum SMK dengan IDUKA